Kulturmiljöprogram: Krångelbygget

Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd.

Krångelbygget är beläget i ett småskaligt kulturlandskap, som omges av ett sjö- och myrlandskap. Byn ligger på en höjdsträckning med vacker utsikt över åkrar och blockrika kulturbetesmarker, som sträcker sig ned mot Gårdsjön och Vitasjö. Odlingslandskapet är småskaligt och växlande med ett stort inslag av lövträd. Den agrara bebyggelsen är mestadels från sekelskiftet 1900.

Motiv för bevarande

Krångelbygget är representativt för det mångformiga landskapet med värdefulla gårdsmiljöer som utgör Skånes skogsbygd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss