Kulturmiljöprogram: Aggarp

Betesmark i Aggarp

Aggarp, nordost om Hörja, ligger på östra sidan av Hörlingeåns dalgång. Över ån leder en äldre stenvalvsbro. Landskapet är kuperat och till övervägande del skogsbevuxet. Öppna terrasserade odlingsfält och betesmarker omger gårdarna i byn. Den stenbundna marken har röjts och stenarna lagts upp i form av kraftiga stengärdesgårdar i ägogränserna, vilket ger landskapet en ålderdomlig karaktär.

Vägsystemet har en bibehållen äldre sträckning, anpassad efter den sluttande terrängen. Samma typ av odlingslandskap finns också vid Kattatorpet längre mot sydost. Aggarp är litet och omfattar endast ett fåtal gårdar, vilka genom sitt läge bevarar den äldre nordskånska bystrukturen. Gårdarna är uppförda i traditionell stil och ligger utmed den gamla byvägen. I byn finns goda exempel på traditionellt byggnadsskick med rödfärgade och brädfodrade längor.

Motiv för bevarande

Aggarp speglar miljön i en mindre nordskånsk bondby framför allt under 1800-talet. Den småskaliga ägostrukturen, stengärdesgårdarna och den äldre, välhållna bebyggelsen utgör viktiga inslag i kulturlandskapet.

Manhus i Aggarp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss