Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Tommaboda

Ett manhus i två våningar i Tommaboda.

Den odlade marken kring Tommaboda, några kilometer väster om Lönsboda, är koncentrerad till sjöar och vattendrag. I områdets västra del finns en äldre källa, kallad Prästakällan. Nere i dalsänkan finns ett välvårdat kvarnhus med tillhörande ramsåg. På andra sidan vägen ligger en modernare såg med välbevarat bostadshus. Byn ligger i en sluttning ner mot Tommabodaån, där det finns gamla ängsmarker. I nära anslutning till gårdarna finns starkt kuperade träd- och blockrika betesmarker.

Byn skiftades under 1840-talet men flera gårdsmiljöer är välbevarade och ligger samlade i ett karaktäristiskt läge. Såväl den äldre typen av boningshus med ryggåsstuga som 1800-talets resliga tvåvåningsbyggnad finns representerad. Liksom boningshusen är ekonomibyggnaderna brädfodrade i traditionell utformning. Längre västerut finns ett soldattorp som ägs av Örkeneds hembygdsförening. Torpet är enligt lokal byggnadstradition en knuttimrad ryggåsstuga som brädfodrats. Tidigare fanns ekonomibyggnader sammanbyggda med boningshuset. Dessa revs 1939. Kvar finns förstuga med spis och bakugn, stuga och härbärgshus.

Motiv för bevarande

Tommabodas välbevarade bebyggelse tillsammans medomgivande landskap bildar en helhet. Den äldre odlingsstrukturen och betesmarkerna har ett odlingshistoriskt värde. Bebyggelsens byggnadshistoriska värde är högt och speglar främst 1800-talets byggnadsskick i samband med skiftena. Soldattorpet har ett social- och samhällshistoriskt värde.

Tommaboda sågkvarn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss