Kulturmiljöprogram: Abbekås

Förutom fornlämningarna är det äldre bebyggelsemönstret, trädgårdarna och byggnadsskicket av kulturhistorisk betydelse. Abbekås är representativt för de skånska fiskelägena. 

Abbekås

Abbekås, väster om hamnplan

I det flacka kustområdet mellan Skivarpsån och Haken finns flera gravhögar, vilka visar på aktivtet i området, redan under bronsålder. Senare tiders skogsplantering och byggnation har dock medfört att fornlämningarnas tidigare monumentala karaktär delvis gått förlorad. Rester av de ursprungliga naturbetesmarkerna finns kvar bland annat vid Skivarpsåns mynning.

Fiskeläget Abbekås har medeltida ursprung men under 1800-talets senare del växte samhället kraftigt. En djupare muddrad hamn anlades 1889. Efter en storm 1904 kunde den dock bara användas av mindre båtar innan en ombyggnad genomfördes 1926-1928.

Den nuvarande bebyggelsen är av växlande ålder och gestaltning med enstaka exempel på äldre fiskarelängor med putsfasader. I fiskeläget finns dessutom välbevarade skånska allmogeträdgårdar med typiska odlingskvarter, grusgångar och klippta buxbomshäckar. Vägen delar trädgården i två delar, vilket var vanligt i fiskelägena.

Motiv för bevarande

Förutom fornlämningarna är det äldre bebyggelsemönstret, trädgårdarna och byggnadsskicket av kulturhistorisk betydelse. Abbekås är representativt för de skånska fiskelägena.

 

Abbekås hamn

Abbekås hamn

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss