Kulturmiljöprogram: Brååns dalgång

Brååns dalgång utgör en äldre landskapstyp bokskogsklädda sluttningar, betesmarker i dalbottnarna och stengärdesgårdar. Dalgången vid Rövarekulan har enligt tradition varit tillhåll för snapphanar.

Stenvalvbro Högseröd

Det centrala läget mitt i Skåne utgör ett geologiskt gränsområde för det skogrika urbergsområdet i norr och slättbygden i söder. Landskapskaraktären är skiftande med odlade och betade marker och lövträdsdungar.

Det småskaliga ägomönstret betonas av stengärdsgårdar och trädrader, vilka ger bilden av ett landskap präglat av 1800-talets jordreformer. Över Bråån leder två äldre stenvalvbroar, en i Högseröds by och en söder om Västraby gård. I Högseröds by finns även en mindre vattenkvarn, numera ombyggd till bostad.

Högseröd är en liten by med den medeltida kyrkan i centrum. Det kvadratiska tornet tillbyggdes 1865. På central plats i byn finns enligt traditionellt mönster även prästgård och skola. Prästgården är en röd tegellänga från cirka 1890 med tidstypisk utformning och omges av en större trädgård. Strax intill ligger prästlönebostället. Bredvid kyrkan ligger även byns skola. Denna är uppförd cirka 1930 i en klassicistisk stil.
 

Motiv för bevarande

Brååns dalgång är en del av det äldre kulturlandskapet i Skånes mellanbygd. Betesmarker, trädrader, den spridda gårdsbebyggelsen och äldre hägnader såsom stengärdsgårdar är väsentliga inslag i miljön. Stenvalvsbron utgör en viktig rest av tidigare kommunikationsleder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss