Kulturmiljöprogram: Gunnestorp

Gunnestorp mölla och uppodlad åker.

Gunnestorp ligger på den flacka kullaslätten i östra delen av Höganäs kommun.

Området präglas av den stora markomvandlingen under 1800-talet då stora arealer odlades upp, bland annat den tidigare fäladsmarken, Kulla fälad.
Den intensiva spannmålsodlingen skapade ett behov av modernare kvarnar med stor malningskapacitet. Holländarekvarnen Gunnestorps mölla uppfördes på 1860-talet i västra delen av byn. Tillsammans med den samtida mjölnarbostaden, byggd i korsvirke, bildar de en väl bibehållen kvarnmiljö. I byn finns spridd gårdsbebyggelse från 1800- 1900-talen. Skolan med tillhörande uthus från tiden kring sekelskiftet 1900 är uppförda i gult tegel.

Motiv för bevarande

Gunnestorps mölla dominerar landskapet och är tillsammans med tillhörande mjölnarbostad och gårdarna i byn belysande för 1800-talets spannmålsproducerande bygd. Möllan har även ett teknikhistoriskt värde. Skolan är ett bra exempel på administrativa byggnader på landsbygden.

Gunnestorps mölla

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss