Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Orups sanatorium

Orups sjukhus, vy från norra sidan

Orups sanatorium eller sjukhus ligger på sluttningen vid Ringsjöns norra strand söder om Höör. Sanatoriet stod färdigt 1915 med 210 vårdplatser för lungsjuka patienter.

Luften i det, för skånska förhållanden, högt belägna Orup ansågs speciellt hälsosam och ingick tillsammans med den omgivande barrskogen i vårdformen sanatorium. Stadsarkitekten i Malmö, Salomon Sörensen, ritade anläggningen som bestod av en huvudbyggnad med 150 platser för landstinget och en paviljong med 60 platser för Malmö stad.

Orup används idag för rehabilitering. Orupssjukhuset är ett typexempel på sanatorium. Den stora vårdavdelningen är förlagd i söder och bildar en T-formad plan med ekonomi-och köksavdelningar mot norr. På översta våningen fanns liggverandor, som dock blivit inglasade. Huvudbyggnaden är sammanbyggd med Malmöpaviljongen som har två mindre flyglar mot norr. Den vitputsade överläkarebostaden byggdes samtidigt som huvudbyggnaden och paviljongen, 1912-1915, och stämmer också överens i stil med dessa. Även kapell- och obduktionsbyggnaden tillhör den ursprungliga anläggningen.

År 1928 byggdes vattentornet i en stil som påminner om äldre försvarsbyggnader. Intentent- och underläkarebostaden, en gulputsad tvåfamiljsvilla i utkanten av sjukhusområdet, avviker från de äldre byggnaderna. Villan är uppförd 1924 i stil som mindre herrgård. Under 1900-talet har en kontinuerlig utbyggnad av anläggningen genomförts med byggnader, djurpark och skogsområde med promenadstigar.

Motiv för bevarande

Orup ger en bra bild av strukturen för ett sanatorium vid den stora byggnadsperioden tiden efter sekelskiftet 1900.

Äldre byggnad inom området.

Hitta hit

Platsen ligger strax söder om Höör längs väg 23.

Se området i webbgis: Orup Länk till annan webbplats.

Kontakt