Kulturmiljöprogram: Egeside-Pulken-Yngsjö-Furuboda

Egeside

Området visar på områdets tidiga betydelse för sjöfarten och dess inverkan på landskapet. Norra Yngsjö bevarar en klart äldre karaktär med smalt oregelbundet gatunät och småskalig bebyggelse.

Då Helge å bröt sig ett nytt utlopp i havet vid Gropahålet år 1775 sänktes vattenståndet i de båda grunda sjöarna Egeside sjö och Yngsjön. Helge ås gamla utlopp vid Åhus fungerade då inte längre. Graften, det vill säga kanalen mellan ån vid Pulken och den gamla åfåran vid Härnestad, hade grävts redan på 1600-talet för att sjöfarten skulle komma förbi vid Egeside sjö. Idag utgörs området av busk- och sumpskog i de före detta sjöarna samt de betade fuktängarna vid Pulken och öster om våtmarkerna. Området är ett mycket populärt semesterområde.

Yngsjö

I Yngsjö finns cirka 1700 fritidshus, vilket innebär en fördubbling av invånarna under sommarmånaderna. Längs Askaträdet, Torgasträdet och Lillsjöväg finns bebyggelse från tiden före skiftet 1840. Byggnaderna är uppförda i korsvirke med lersten och tegel. Skolan uppfördes 1907 i rött tegel. Ett fåtal fiskare finns kvar i området men de flesta ålabodar har omvandlats till fritidshus. I närheten av stranden finns även Yngsjö Havsbad, en anläggning med hotell, stugor och restaurang och tennisbanor.

Furuboda

I södra delen av området finns Furuboda folkhögskola, konferens och resurscenter. Föreningen Furuboda kursgård startade 1960 då de första byggnaderna, i huvudsak avsedda för fribaptisternas ungdomsverksamhet uppfördes. Efter några år kom verksamheten att riktas mot personer med funktionshinder. I början av 1970-talet uppfördes elevhemmen Ekebo och Rönnebo samt en sim- och sporthall. Först 1985 tillkom skolan som utökades under 1990-talet.  

Motiv för bevarande

Området visar på områdets tidiga betydelse för sjöfarten och dess inverkan på landskapet. Norra Yngsjö bevarar en klart äldre karaktär med smalt oregelbundet gatunät och småskalig bebyggelse. Den starka prägeln av fritidsbebyggelse är av betydelse och visar en tydlig säsongsbetonad verksamhet på orten tillsammans med Yngsjö Havsbad och anläggningen i Furuboda. De små fiskehoddorna är viktiga inslag i miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss