Kulturmiljöprogram: Långalt-Boalt

Kor på bete.

Långalt och Boalt har välbevarade gårdar och odlingslandskap.

Byn Boalt ligger strax söder om gränsen till Halland. Här är odlingslandskapet förhållandevis välbevarat, framför allt i den norra delen av byn. Landskapsbilden domineras av stengärden och betesmarker.

Vägen mellan Boalt och Långalt löper slingrande igenom områden med granskog, innan landskapet åter öppnar sig vid Långalt. Här finns betesmarker, stengärdesgårdar och några stora, vällagda stenrösen. Både Långalt och Boalt har välbevarade gårdar.

Motiv för bevarande

Kulturlandskap i skogsbygd.

Gårdsmiljö utmed landsvägen.

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km norr om Örkelljunga.

Se området i webbgis

Långalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss