Kulturmiljöprogram: Grindhus

Betesmark söder om vägen

Grindhus utgörs av en tidigare ensamgård omgiven av ett småbrutet odlingslandskap på Söderåsens sluttning.

Landskapet är präglat av laga skifte. Bebyggelsen är enkel och karaktäristisk för ett mindre bondjordbruk från 1900-talets början. Här finns ruin efter den gamla gården och det kringliggande odlingslandskapet är bemängt med stengärdesgårdar, fägator och odlingsrösen samt ännu väl bevarade spår efter äldre odling i form av hackerör, odlingsterasser och gränser mellan de gamla inägorna och utmarken.

Motiv för bevarande

Grindhus utgör riksintresse för kulturmiljövården och representerar ett småbrutet odlingslandskap präglat av laga skifte på Söderåsens sluttning.

Grindhus

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss