Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Angshult-Gussa Svenstorp

Området ligger de centrala delarna av Osby kommun, någon mil nordväst om Osby.

I Angshult finns vackra betesmarker med hamlade askar, stengärdsgårdar och en fägata. Vegetationen är variationsrik och det finns arter som indikerar både slåtter och bete. Markerna är tämligen välhävdade. Angshult är en större rödmålad dubbelgård med boningshus från 1800-talet och brädfodrade ekonomibyggnader.

Gussa Svenstorp är en välbevarad större gård från 1800-talet med boningshus i två våningar och brädfodrade ekonomibyggnader som alla är rödmålade. Närliggande odlingslandskap är välbevarat med stenmurar och öppna betesmarker. Den norra betesmarken är öppen med enstaka dungar av gran och lövträd.

Motiv för bevarande

Området visar ett småbrutet odlingslandskap där betesdriften och skogen varit av stor betydelse. Betesmarkerna visar på lång hävdkontinuitet och i landskapet finns flera inslag som hamlade träd, stenmurar och en fägata. De välbevarade ensamgårdarna är representativa för byggnadstradition i skogsbygd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt