Källs Nöbbelöv

Källs Nöbbelöv är representativt för hur de små kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande under förra delen av 1800-talet.

Bymiljön i Källs Nöbbelöv

Källs Nöbbelöv ligger i södra delen av Svalövs kommun. Öster om byn sluttar marken ned mot en liten å med betesmarker och gamla pilbestånd. Bebyggelsen ligger väl samlad kring bygatan och gamla kyrkoplatsen. Några murrester erinrar om socknens romanska kyrka som revs på 1880-talet då den ersattes av en ny kyrka knappt hundra meter söderut. Denna kyrkobyggnad fick dock redan på 1950-talet en ersättare. Den nuvarande kyrkan är uppförd i modern stil men ansluter till äldre tradition genom sin vitputsade fasad.

Prästgården, idag hembygdsmuseum, har traditionell placering i centrum av byns forna kärna. Av den tidigare kringbyggda gården kvarstår den välbevarade boningslängan från 1806 i korsvirke och ytterligare två vinkelbyggda längor. Tillsammans ger de en god bild av gångna tiders prästgårdsanläggningar.

Lönebostället gränsar i väster till prästgårdstomterna. På central plats ligger även före detta fattigstugan, en röd tegelbyggnad från tiden kring 1800-talets mitt.

Folkskolan i rött tegel, försedd med tillbyggnad i gult tegel kompletterar miljön. Bebyggelsen domineras i övrigt av gatehus.

Milstenen nära gamla kyrkplatsen är en helmilsten och bär Fredrik I:s krönta namnskiffer och inskriptionen IM 1728 JC. Den anger att vägen ingick i äldre skjutstrafiknät.

Motiv för bevarande

Källs Nöbbelöv är representativt för hur de små kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande under förra delen av 1800-talet. Kyrka, prästgård, skola och andra administrativa byggnader är alla delar i ett sockencentrum. Bebyggelsen uppvisar goda exempel på äldre byggandsskick. Milstenen exemplifierar gångna tiders vägsystem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss