Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Malshult

Malshult ligger utmed Helge å, väster om Osbysjön, några kilometer sydväst om Osby. Kring den välbevarade byn Malshult finns ett öppet odlingslandskap med flera mycket värdefulla ängs- och betesmarker ner mot Helge å. Karaktäristiskt för Malshult är den samlade bebyggelsen i byn med ett fåtal gårdar, vilket är representativt för skogsbygden. Två av gårdarna har delvis kvar färgsättning, äldre panel och detaljer i originalskick. Fodermarkerna vid ån består av rished och gräshed på torrare partier och fuktängspartier närmare ån. Vissa slåttermader slås fortfarande och har en mycket värdefull och artrik hävdgynnad flora.

Motiv för bevarande

Det kulturhistoriska värdet i Malshult utgörs till stor del av ett välbevarat kulturlandskap med unika och välbevarade slåttermader. Bebyggelsen är en god representant för bymiljö i skogsbygd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss