Kulturmiljöprogram: Saxtorpsbanan

Landskrona Motorklubb bildades 1926 men under de första årtiondena var det landsvägsloppen som dominerade verksamheten. På 1930-talet anordnades de första Grand Prix-tävlingar på Saxtorp som också drog storpublik.                        

Intresset för motocross kom på 1940-talet och Sveriges första tävling hölls 1946 på Saxtorp. Under 1950-tal förlades motocrossen främst till exercisfältet i Landskrona och därefter mattades intresset. Klubben inriktade sig istället på bilsport med familjerally och mörker- och halkkörning för allmänheten. En populär gren var OT-tävlingar, Orienterings- och Tillförlitlighetstävlingar, där man med hjälp av karta och beskrivningar skulle hitta alla kontroller utmed körsträckan.
På 1970-talet skedde en upprustning av anläggningen, crossbanan ställdes i ordning till nuvarande skick och sekretariatet och klubbstugan uppfördes. En medveten satsning på ungdomscross inleddes och speciella banor byggdes för ändamålet. Go-kart kom att bli ett stort intresse och en verkstad ställdes i ordning i gamla Saluhallen i Landskrona.

Motiv för bevarande

Saxtorpsbanan utgör ett välbevarat dokument över motorsportens anläggningar, ett av 1900-talets stora fritidsintressen.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 7 km sydost om Landskrona.

Se området avgränsat i webbgis: Saxtorpsbanan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss