Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Söndraby-Barum-Mölleröd

Söndraby, vy över Oppmannasjön.

Området mellan Barum och Söndraby är ett stort sammanhängande odlingslandskap, som behållit sin ålderdomliga småskalighet. Ett dominerande inslag utgör de blockrika betesmarkerna, som inramas av vällagda stenmurar. Bokelund är en välbevarad gård med boningshus i herrgårdsstil. Till gården hör några äldre ekonomibyggnader.

Söndraby ligger väl samlad längs den gamla bygatan. Byn har delvis kvar sin oregelbundna struktur från tiden före skiftena. Vid Mölleröd intill Oppmannsjön finns en stor ädellövskog. Markförhållandena är rika och fuktiga.

Motiv för bevarande

Området visar ett omväxlande kulturlandskap med betesmarker, ädellövskog och äldre bebyggelse.

Hitta hit

Området ligger cirka 15 km nordost om Kristianstad.

Se området i webbgis: Söndraby m fl Länk till annan webbplats.

Kontakt