Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Söndraby-Barum-Mölleröd

Söndraby, vy över Oppmannasjön.

Området mellan Barum och Söndraby är ett stort sammanhängande odlingslandskap, som behållit sin ålderdomliga småskalighet. Ett dominerande inslag utgör de blockrika betesmarkerna, som inramas av vällagda stenmurar. Bokelund är en välbevarad gård med boningshus i herrgårdsstil. Till gården hör några äldre ekonomibyggnader.

Söndraby ligger väl samlad längs den gamla bygatan. Byn har delvis kvar sin oregelbundna struktur från tiden före skiftena. Vid Mölleröd intill Oppmannsjön finns en stor ädellövskog. Markförhållandena är rika och fuktiga.

Motiv för bevarande

Området visar ett omväxlande kulturlandskap med betesmarker, ädellövskog och äldre bebyggelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss