Kulturmiljöprogram: Grönby

Av betydelse för miljön är bystrukturen med bebyggelse samlad i anslutning till bygatan samt kombinationen gårdsfastigheter och gatehusbebyggelsen.      

Grönby kyrkby har en långsträckt form med bebyggelsen utspridd utmed båda sidor av bygatan. Tidigare var byn centrum för omlandet och flera hantverkare och köpmän var etablerade här. Trots utflyttningen av gårdar under skiftet ligger flera gårdar och storgårdskaraktär, ofta namngivna, kvar i byn. Merparten har sluten gårdsform och välbevarade längor i tegel med eller utan puts. En av gårdarna är byggd i sten. Gatehusen ligger nära vägen och består av små, i regel vitputsade, längor. Byggnadsbeståndet representerar i huvudsak 1800-talets senare hälft och tidigt 1900-tal. Den yngre byn Norra Grönby består främst av arbetarebebyggelse.

Kyrkan är belägen på en flack kulle i byns västra del. Kyrkan har ett medeltida ursprung men präglas av senare ombyggnader, framför allt under 1800-talet. 

Motiv för bevarande

Grönby är ett gott exempel på en skånsk skiftat by. Av betydelse för miljön är bystrukturen med bebyggelse samlad i anslutning till bygatan samt kombinationen gårdsfastigheter och gatehusbebyggelsen. Av särskilt intresse är kontrasten mellan Grönby kyrkby och Norra Grönby. Kyrkan är en god representant för de sydskånska kyrkorna i slättbygd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss