Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Om Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att skapa samhällsnytta – det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner i frågor som rör länets utveckling och som beslutfattare. Vårt uppdrag innebär också att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet och central aktör i Skånes utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken.

Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Vi investerar 4,5 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes bästa varje år.

Vi vet mycket om mycket

På Länsstyrelsen Skåne samlas mångsidig kunskap och kompetens. Med några undantag jobbar Länsstyrelsen Skåne med alla de frågor som regeringen ansvarar för. Samtidigt som vi jobbar för de stora perspektiven har vi en ganska unik kunskap om detaljerna. Vi vet att gräshoppans öron sitter på magen, var riskerna för översvämning är som störst och att en av två byggnadsminnesförklarade bensinmackar finns i Skåne.

Makt att påverka

Vi har stor möjlighet att påverka utvecklingen i Skåne. Vi fattar beslut i en mängd olika frågor som rör samhällets utveckling, oftast med ett långsiktigt fokus. Vår uppgift är att väga samman olika perspektiv, ta hänsyn till komplexa sammanhang och säkerställa att enskilda intressen inte vinner över kollektivets bästa.

Länsstyrelsens historia

Snart firar länsstyrelserna 400 år. I mitten av 1600-talet delade Axel Oxenstierna in landet i hövdingedömen och länsstyrelserna blev ett slags regionala regeringskontor. Landshövdingen blev kungens ställföreträdare i länet.

Nuförtiden är det landshövdingen som erbjuder sovplats till kungafamiljen när den är på besök. Om nationen hamnar i kris är det landshövdingen som är länets högste chef.

Vår verksamhet

Vi skapar samhällsnytta genom att tillhandahålla rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Ofta gör vi det tillsammans med andra organisationer, myndigheter och företag.

Vårt arbete är tvärsektoriellt, vilket innebär att vi prioriterar och väger insatser mot varandra för att skapa den största samhällsnyttan.

Några exempel på hur vi använder våra insatser och verktyg är:

  • Tillsyn och prövning – djurhållning, miljöfarlig verksamhet, kulturarvet, kommunala detalj- och översiktsplaner.
  • Samordning – av länets krafter vid kriser, statliga och kommunala uppdrag, miljömålen och överklagande av kommunala beslut.
  • Ge tillstånd – miljöfarlig verksamhet, jakt och fiske, förändringar i kulturmiljön. Bevara – kulturmiljöer och skydds-värd natur.
  • Rådgivning och information – landsbygdsutveckling, lönegaranti, naturvård, underhåll av kulturarvet, energieffektivisering, sociala frågor.

Landshövding och länsledning - Så styrs länsstyrelsen

Vi tar ansvar för samhällsbygget

Länsstyrelsen Skåne har en viktig roll i att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö i Skåne. Det handlar om att skyddsvärda kulturminnen bevaras, att bostadsförsörjningen fungerar och att kommunerna bygger på ett miljövänligt sätt där den fina åkermarken i Skåne inte tas i anspråk i onödan.

Vi arbetar också för de mänskliga rättigheterna, inte minst i integrationsprocessen. Vårt arbete med ett inkluderande flyktingmottagande är internationellt erkänt. Att länet ska bli jämställt är ett uppdrag som regeringen har lagt på länsstyrelserna. I regionala kriser ser vi till att regionala aktörer koordinerar sina åtgärder och sin information till allmänheten.

Vi skyddar miljön

Skåne är det artrikaste länet, men också länet med flest hotade arter. Till exempel finns här 279 hotade fjärilar, och 41 hotade spindeldjur. Därför behöver vi skydda naturen. I Skåne har vi 275 naturreservat och 3 nationalparker – Stenshuvud på Österlen, Söderåsen mitt i Skåne och Dalby Söderskog utanför Lund.

Länsstyrelsen Skåne har också tagit fram en naturvårdsstrategi som visar hur vi gemensamt behöver arbeta för att bevara den biologiska mångfalden i det skånska landskapet, ett mål som riksdagen har satt upp. Naturvårdsstrategin genomsyras av Länsstyrelsen Skånes övergripande vision: "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. I dag och imorgon."

Vi investerar i landsbygden

Landsbygden spelar en viktig roll i det kretslopp som ger oss mat, arbeten och nya lösningar på behov i det gemensamma samhällsbygget. Genom EU:s landsbygdsprogram investerar vi i människor och idéer som utvecklar och upprätthåller landsbygden och miljön – behovet av till exempel bredband och service är stort.

Ambitionen är att sudda ut gränserna mellan land och stad och se en hållbar utveckling av hela Skåne.

Vårt organisationsnummer

Organisationsnummer: 202100-2346

Logotyp

För tillstånd att använda logotypen, skicka din förfrågan till skane@lansstyrelsen.se.

Logotyper för tryck

Logotyp CMYK-färg EPS-format
Logotyp Pantone-färg EPS-format
Logotyp Svart/vit EPS-format

Högerklicka på filerna och välj "Spara mål som". Observera att filerna måste sparas med filändelsen eps

Logotyp för bildskärm och webb

Logotyp, PNG-format

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss