Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Stavshult

Stavshult ligger i västra delen av Osby kommun, några kilometer sydväst om Visseltofta. Kring byn Stavshult finns ett kuperat och småskaligt landskap. Ett imponerande system av vällagda stengärdsgårdar delar in området och i anslutning till dessa finns ofta solitärträd och ridåer. Inom området finns blockrika och enebevuxna betesmarker. I byn finns flera välbevarade gårdsmiljöer i samma läge som före laga skifte 1831. En del av bebyggelsen är välbevarad och gårdarna ligger i karaktäristiska lägen.

Motiv för bevarande

Stavshult är en välbevarad äldre bymiljö i småskaligt odlingslandskap med viktiga inslag som betesmarker och stengärdsgårdar.

Hitta hit

Platsen ligger cirka 10 km väster om Osby.

Se området i webbgis: Stavshult Länk till annan webbplats.

Kontakt