Kulturmiljöprogram: Stenestad

Stenestad kyrka

Bymiljön är representativ för de små kyrkbyarna i mellanbygd, risbygd, så som de kom att gestaltas under 1800-talet.

Stenestad ligger på Söderåsen. Trakten räknas till den skånska risbygden och utmärks av ett småskaligt ägomöster där gränserna markeras av stengärdesgårdar. Odlings- och betesmarkerna är koncentrerade till byns närmaste omgivning. Skogspartier bildar övergångszon till de närliggande byarna. En trehörnig stensättning, Treudden, i Magleröd är ett för Skåne mycket ovanligt exempel på gravtyp från järnåldern. Kyrkan, som har ett dominerande läge i byns västra del, anlades under romansk tid. Det trappstegsgavlade tornet uppfördes dock först 1848 av C G Brunius.  

I byn ligger bebyggelsen samlad vid bygatan. Merparten utgörs av gatehus, vars brädfodrade fasader är målade i rödfärg eller ljus oljefärg. De få gårdarna är belägna i utkanten av det lilla samhället. Flertalet byggnader härrör från 1800-talet. Fattiggården mitt i byn restaurerades under 1970-talet och är numera hembygdsgård. Folkskolan inrymmer idag bibliotek. Här fanns även lastbils- och taxistation, mejeri, lantmannaaffär, smedja, skomakeri och handelsbod. Nordost om byn, vid Gålarp, ligger en stor restaurerad linbastu. Klövamöllan, byggd 1856 och ombyggd 1910, har en uppdelning med en del för vattenkvarnen och en för kontor. År 1928 uppfördes Folkets hus i Änglaberg väster om Stenestad. 

Motiv för bevarande

Bymiljön är representativ för de små kyrkbyarna i mellanbygd, risbygd, så som de kom att gestaltas under 1800-talet. Byns begränsade proportioner, nybyggnadernas brädfodrade fasader och det småskaliga ägomönstret är liksom stengärdsgårdarna av betydelse för områdets karaktär.

I Stenestad finns många välbevarade byggnader. Både möllan och linbastun är intressanta exempel på agrara verksamheter. Treudden är en ovanlig fornlämning för Skåne.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss