Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Stenestad

Stenestad kyrka

Bymiljön är representativ för de små kyrkbyarna i mellanbygd, risbygd, så som de kom att gestaltas under 1800-talet.

Stenestad ligger på Söderåsen. Trakten räknas till den skånska risbygden och utmärks av ett småskaligt ägomöster där gränserna markeras av stengärdesgårdar. Odlings- och betesmarkerna är koncentrerade till byns närmaste omgivning. Skogspartier bildar övergångszon till de närliggande byarna. En trehörnig stensättning, Treudden, i Magleröd är ett för Skåne mycket ovanligt exempel på gravtyp från järnåldern. Kyrkan, som har ett dominerande läge i byns västra del, anlades under romansk tid. Det trappstegsgavlade tornet uppfördes dock först 1848 av C G Brunius.  

I byn ligger bebyggelsen samlad vid bygatan. Merparten utgörs av gatehus, vars brädfodrade fasader är målade i rödfärg eller ljus oljefärg. De få gårdarna är belägna i utkanten av det lilla samhället. Flertalet byggnader härrör från 1800-talet. Fattiggården mitt i byn restaurerades under 1970-talet och är numera hembygdsgård. Folkskolan inrymmer idag bibliotek. Här fanns även lastbils- och taxistation, mejeri, lantmannaaffär, smedja, skomakeri och handelsbod. Nordost om byn, vid Gålarp, ligger en stor restaurerad linbastu. Klövamöllan, byggd 1856 och ombyggd 1910, har en uppdelning med en del för vattenkvarnen och en för kontor. År 1928 uppfördes Folkets hus i Änglaberg väster om Stenestad. 

Motiv för bevarande

Bymiljön är representativ för de små kyrkbyarna i mellanbygd, risbygd, så som de kom att gestaltas under 1800-talet. Byns begränsade proportioner, nybyggnadernas brädfodrade fasader och det småskaliga ägomönstret är liksom stengärdsgårdarna av betydelse för områdets karaktär.

I Stenestad finns många välbevarade byggnader. Både möllan och linbastun är intressanta exempel på agrara verksamheter. Treudden är en ovanlig fornlämning för Skåne.

Hitta hit

Platsen ligger 14 km norr om Svalöv.

Se området i webbgis: Stenestad Länk till annan webbplats.

Kontakt