Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Rammsjö-Ranarp

Ängelsbäck, vy mot Kullaberg

Längs Bjärehalvöns södra kust ligger ett antal byar och fiskelägen där man har kombinerat jordbruk och fiske. Byarna ligger en bit från stranden.  På utmarken längs kusten växte fiskelägen fram. Ett vägsystem förbinder byarna med deras fiskelägen som har fått byns namn med ändelsen strand, Rammsjö – Rammsjöstrand, Öllöv – Öllövstrand, Ängelsbäck – Ängelsbäcksstrand, Segelstorp – Segelstorpsstrand samt Ranarp – Ranarpsstrand.                        

Området närmast kusten utgjordes av gemensam betesmark till de närliggande byarna, och var det fram till skiftena i början av 1800-talet när stengärdsgårdar började anläggas. I fiskelägena fanns fiskebodar som till en början användes av bönderna i byarna. Sedan blev det en bofast fiskarbefolkning.

Rammsjöstrand

Rammsjöstrand växte upp kring en mindre hamn - i äldre tid endast en äldre stenbrygga – gemensam för flera av de närliggande byarna. De äldsta husen hade karaktär av fiskaretorp. Vid tiden för skiftet under 1820-talet fanns det endast fjorton byggnader i Rammsjöstrand. Än idag är de äldre husen, vilka har en oregelbunden placering, koncentrerade till området kring hamnen. De är putsade eller brädfodrade och tillhör 1800-talets första hälft. Längre inåt land ligger bostadshus från tiden kring sekelskiftet 1900. De pekar på en utbyggnad av läget vid denna tidpunkt, då flera av invånarna ägnade sig åt sjöfart.

En viktig del i miljön kring hamnen är de många fiskebodarna samt den öppna torkplatsen, som understryker att fisket var det ursprungliga näringsfånget i läget. Omgivningarna kring Rammsjöstrand utgörs av ålderdomligt präglade betesmarker, rika på stengärdesgårdar och enbuskar.

Vasaltheden

Vasaltheden har nyttjats under lång tid, vilket främst indikeras av ett stort antal fornlämningar. I Vasalt är den gamla bykärnan fortfarande väl samlad längs en intakt gata, som slingrar sig fram mellan husen. Byn har endast påverkats marginellt av skiftesreformerna.

Segelstorp

Vid Segelstorp höjer sig landskapet med utsikt över kusten. Betesmarker med stengärden och odlingsrösen ger landskapet en ålderdomlig karaktär. Inom området finns flera skålgropslokaler från bronsåldern. De ligger ofta i anslutning till äldre, övergiven odlingsmark.

Motiv för bevarande

Den äldre strukturen med byarnas placering i förhållande till betesmarken och fiskelägena samt förhållandet mellan byn och fiskeläget som tydliggörs genom ortnamnen har ett högt kulturhistoriskt värde. Miljön åskådliggör utvecklingen från det tidiga 1800-talets lilla fiskeläge till det tidiga 1900-talets kustsamhälle, präglat av sjöfart i kombination med fiske. Såväl det skiftande byggnadsbeståndet som bebyggelsemönstret är representativt och välbevarat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss