Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Att tänka på just nu

  • Många leder är översvämmade! Det kan vara mycket blött och kladdigt, i vissa fall är det olämpligt att följa ledmarkeringen.
  • Fallna träd kommer att ligga kvar länge! Det behöver torka upp i markerna innan vi kan ta hand om träden.

Guider och kartor

Här finns länkar till webbplatser för Stiftelsen Skånska landskaps strövområden, samt till långleder för vandring och cykling genom hela Skåne.

Kalendern med naturguidningar är pausad under 2024 och vi kommer inte lägg upp aktiviteter här på webbplatsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta med egen grillkol

Du får som regel bara elda och grilla i iordningställda eldstäder i våra naturreservat. Tänk på att ta med egen grillkol, utlagd ved finns sällan. Grenar och stockar i reservaten får som regel inte heller användas då de ofta är bostad åt ovanliga skalbaggar i området. Besök gärna webbsidan för reservatet du vill besöka för detaljer kring föreskrifter och friluftsanordningar.

Ta med ditt skräp hem

Grundregeln är att allt du tar med dig ut i naturen - tar du också med dig hem. Skräp i naturen är ett växande problem. Det förfular och kan vara farligt för djuren. Ta med en påse där du samlar skräpet, så blir det lätt att ta med dig hem. Ibland finns papperskorgar. Om de är fulla så ställ inget vid sidan om sopkärlet. Då finns det risk att det sprids med vinden eller av djur. För att inte sprida den fruktade sjukdomen afrikansk svinpest är det extra viktigt att vi inte lämnar kvar överbliven mat i naturen, särskilt inte köttprodukter som skinka och korv.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Kontakt

Carina Zätterström, naturinformatör
svarar på frågor om naturguidningar och besöksmål/naturreservat

E-post carina.zatterstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 06

Malin Andersson, friluftssamordnare
svarar på frågor om allemansrätt och friluftsliv

E-post malin.andersson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 13 27

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss