Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Segeltorp-Hovs hallar

Segeltorp

Kusten mellan Torekov och Hovs hallar har under lång tid präglats av bete och närheten till havet. Området har varit bebott under förhistorisk tid vilket ett flertal boplatser, gravanläggningar och fornåkrar visar på.

Segeltorp

Vid kusten nordost om Torekov ligger Segeltorp. Det är ett relativt flackt landskap som breder ut sig. Här har det sedan 1800-talet förekommit en kombination av jordbruk och skeppsnäring. Skeppsnäringens betydelse för Bjärehalvön är här tydlig genom de stora kaptensgårdarna som ligger i byn. Kaptensgårdarna har ofta influenser utifrån genom skepparnas resor. Boningshusens panel är ljusmålade medan ekonomilängorna är röda. Bebyggelsestrukturen är föga påverkad av skiftesreformerna under 1800-talets början. Fägator ledde till en gemensam betesmark väster om byn.

Hovs hallar

Hovs hallar karakteriseras av de branta bergsstupen och en fantastisk utsikt från de vida enefäladerna ovan branterna. Den sönderkluvna urbergsgnejsen har bearbetats av havets krafter. Lossbrutna block ligger i rasbranterna, andra har malts sönder och slipats till runda klapperstenar, som ligger i stora fält nere vid stranden. Kvar står klippartier, som motstått naturens krafter och bildat egendomligt formade raukar och grottor. Inom området finns ett stort antal fornlämningar, främst boplatser, gravhögar och stensättningar. En av högarna kallas för Ingefärahögen. Vid Smygeslätt finns lämningar efter en äldre fiskebosättning i form av tomtningar och rösen efter stolparna, som användes för torkning av nät. Hovs hallar är idag ett välbesökt rekreationsområde med vandringsleder utmed havet.

Motiv för bevarande

I Segeltorp har det sedan 1800-talet funnits en kombination av jordbruk och skeppsnäring, vilket landskapet och bebyggelsen visar på. Kaptensgårdarna i området har höga kulturhistoriska värden. Hovs hallar har höga natur- och kulturvärden genom de unika bergsformationerna och fornlämningarna.

Hitta hit

Området ligger kustnära cirka 7 km väster om Båstad.

Se området avgränsat i webbgis: Segeltorp Länk till annan webbplats.

Kontakt