Kulturmiljöprogram: Vä

Vä åskådliggör en lång bebyggelsehistorisk kontinuitet. Av särskild betydelse för miljön är kyrkan och de medeltida ruinerna liksom de öppna markerna runt bykärnan.

Vä ligger i slättbygden sydväst om Kristianstad och omges av öppen odlings- och betesmark. Ortnamnet Vä – Vi - anger att platsen nyttjades som kultplats under hednisk tid. Ett flertal fornlämningar och fynd efter bebyggelse ger belägg för att platsen varit bebodd under förhistorisk tid. Den tidigaste bebyggelsen uppstod på 100-talet e Kr vid åkrarna väster om nuvarande Vä. Mariakyrkan byggdes i början av 1100-talet. På 1170-talet anlades ett munkkloster av premonstratenserorden, men detta överfördes till Bäckaskog i början av 1200-alet.  

Vä omnämns som stad omkring 1250. Handel och kvarnrörelse var viktiga ekonomiska faktorer för stadens utveckling men också järnhantering var knuten till staden. Efter flera svåra härjningar av staden, den senaste av Gustaf II Adolf, bestämde Christian IV att staden inte skulle återuppbyggas. År 1614 överfördes stadsprivilegierna till det nyetablerade Kristianstad. Den forna staden minskade i betydelse och förvandlades till ordinär kyrkby. 

Av det medeltida Vä återstår i dag ovan jord endast den påkostade romanska Mariakyrkan samt ruinerna av Sankta Gertruds kapell och Helgeandshuset. Under mark döljer sig omfattande rester av järnåldersbebyggelse och den medeltida staden i bland annat kulturlager och ett trettiotal stenkällare av medeltida ursprung.

Enligt traditionellt mönster omfattar byn i övrigt prästgård och skola samt gatehus och enstaka gårdar. Av värde för miljön är gatunätet och bebyggelsens skal och gruppering samt de öppna markerna runt bykärnan.

Motiv för bevarande

Vä åskådliggör en lång bebyggelsehistorisk kontinuitet. Av särskild betydelse för miljön är kyrkan och de medeltida ruinerna liksom de öppna markerna runt bykärnan. Ett särskilt intresse är knutet till de omfattande förhistoriska och medeltida lämningarna. Vä visar en unik bebyggelsekontinuitet under nära tvåtusen år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss