Kulturmiljöprogram: Drakamöllan-Äskebjär-Kumlan

Området, som ligger i det kuperade backlandskapet i Södra Kristianstad och nordöstra Tomelilla, utgörs till större delen av ett omväxlande beteslandskap. Den återkommande uppodlingen har skapat en unik sandhedsvegetation med inslag av sandstäpp, som vid Kumlan. Sandstäppen har utvecklats genom långvarigt bete och tillfälliga odlingar. Här förekom så sent som på 1960-talet så kallade ”vandrade åkrar”, det vill säga kort odlingsperiod och lång träda.

Vid Äskebjär finns en öppen och kuperad ljunghed med mycket en och som varit uppodlad i perioder. Här finns även ett område som brukas som äng, vilket de många slåttergynnade arterna visar. Bebyggelsemiljöerna utgörs av små och väl bevarande ensamgårdar, där en del av byggnaderna är uppförda i korsvirke.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet kring Julebodaån utgör ett unikt och omväxlande beteslandskap. I området finns spår av olika brukningsmetoder, så som vandrade åkrar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss