Kulturmiljöprogram: Sibbarp

Sibbarps skans

Sibbarp ligger på västra sidan om Osbysjön, söder om Osby. Sibbarp skans är en välbevarad anläggning och ligger vid Helge ås utlopp i Osbysjön. Enligt tradition byggdes den 1611 och ersatte möjligtvis en äldre på samma plats. Skansen är en rektangulär anläggning med jordvall och vallgrav, vilken uppfördes för att kontrollera passerande trafik. Området utgörs av en höjd klädd med blandskog men igenväxning under senare år gör skansen inte så framträdande.

Motiv för bevarande

Sibbarps skans är välbevarad skansanläggning och ett viktigt dokument över Skåne som gränsprovins.

Hitta hit

Platsen ligger strax sydväst om Osby.

Se området avgränsat i webbgis: Sibbarp Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss