Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Norra Rörum

Prästgården i N Rörum

Norra Rörums kyrkby ligger i de småkuperade och till stora delar skogsbevuxna norra delarna av Höörs kommun. Runt byn utbreder sig ett småskaligt odlingslandskap med åkrar och beteshagar. Stengärdesgårdarna betonar den ålderdomliga karaktären. Kyrkan är belägen på en kulle centralt i byn. Kyrkobyggnaden utgör en till grunden romansk anläggning som tillbyggts vid slutet av 1700-talet. Koret fick då sin nuvarande placering utmed ena långsidan, vilket är ovanligt i skånska kyrkor. En klockstapel med röd brädfodring ersätter det traditionella kyrktornet.

Prästgården, som omges av en stor trädgård, bygd 1858 i rött tegel har en tidstypisk dekorativ utformning med vita pilastrar. Av prästgårdens gamla ekonomilängor återstår idag ett stenmagasin från 1768 samt en röd, brädfodrad länga. Skolans röda, brädfodrade byggnad troligen uppförd under 1800-talets senare hälft är ett gott exempel på landsbygdens skolhus.

Byns gårdar och gatehus ligger samlade utmed den slingrande bygatan. Det för trakten genuina byggnadsskicket med röd brädfodring bidrar mycket till 1800-talets bykaraktär. Enstaka exempel på längor i skiftesverk och sten är representerade. I byns norra och södra utkanter har uppförts kompletterande bebyggelse i modern tid. I en skogsdunge norr om byn är en minnessten rest på den plats där Magnus Stenbocks armé slog läger 1710. Området kring Nötarp är intressant och uppvisar bland annat bastugn. I Rugerup och Stenkilstorp finns brydestugor.

Motiv för bevarande

Området är representativt för kulturlandskapet och kyrkomiljöerna i mellersta Skåne så det kom att utformas under 1800-talet. Kyrkan och dess närmaste omgivning har ett speciellt kulturhistoriskt intresse då det fungerat som socknens administrativa centrum.

Bebyggelse i N Rörum

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss