Kulturmiljöprogram: Ingelsträde

Ingelsträde

Ingelsträde ligger några kilometer sydost om Höganäs. Bebyggelsen ligger samlad i korsningen mellan vägarna mot Höganäs, Viken och Allerum.                         

Järnvägen förbi Ingelsträde anlades 1885 som privat bana men övertogs senare av staten. Station uppfördes nordost om den befintliga byn och den äldsta stationen i Höganäs kommun. Till skillnad mot andra stationssamhällen var det inte området närmast stationen som bebyggdes utan den befintliga byn fortsatte att utvecklas.

Kring sekelskiftet kom de få gårdarna att kompletteras med bostadsbebyggelse, främst i tegel med putsade fasader. Folkskolan med lärarbostad uppfördes 1906 i gult tegel och kompletterades på 1930-talet med ytterligare en skolbyggnad. Norr om byn ligger Ingelsträde mölla, uppförd 1858 på gråstenssockel med fasad av brunt spån. Intilliggande boningshus och uthus uppfördes i tegel. Nordost om byn finns ett monument över konstnären och folklivsforskaren Nils Månson Mandelgren, född i Ingelsträde 1813.

Motiv för bevarande

Ingelsträde är ett välbevarat samhälle med en stark koppling till järnvägen men också till jordbruket. Stationen och bostadsbebyggelsen från sekelskiftet 1900 är viktiga inslag vid sidan om möllan och den spridda gårdsbebyggelsen. Skolan är ett bra exempel på landsbygdens administrativa byggnader.

Ingelsträde missionshus

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss