Kulturmiljöprogram: Vätteryd

Vätterydsgravfältet ligger i det småbrutna och lätt kuperade landskapet söder om Sösdala och är Skånes största och bäst bevarade gravfält med resta stenar.

Vätteryds gravfält

Terrängen är omväxlande och består av öppen odlings- och betesmark samt skog. Norddost om fältet finns en mindre skogsbevuxen kulle. Gravfältet, som omfattar cirka 375 resta stenar, ligger på hedliknande fäladsmark och är från yngre järnålder. På 1800-talet var antalet resta stenar cirka 600 men ansågs dels vara odlingshinder, dels utnyttjades som byggnads- och fyllnadsmaterial. Stenarna bildar såväl skeppssättningar som fyrsidiga stensättningar, men kan också vara solitärer. Gravarna visade sig vid arkeologiska undersökningar vara brandgravar. I området finns dessutom boplatslämningar från yngre stenålder.

Motiv för bevarade

Fornlämningsområdet tillhör ett av de större järnåldersgravfälten i Skåne, vilka i huvudsak är koncentrerade till de inre delarna av länet. De för dessa trakter ovanliga lämningarna efter boplatser visar att området togs i anspråk redan på stenåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss