Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Billesholm

Kyrkan i Billesholm

Billesholm ligger mitt i Bjuvs kommun. På 1800-talet fanns på platsen endast en gård vid namn Skinneholm. Billesholm är en av de utpräglade bruksorter som växte fram längs de stenkolsfyndigheter som upptäcktes här.

I Billesholm började brytningen under 1860-talet och kring gruvan växte ett gruvsamhälle fram, med bostäder åt det ökande antalet arbetare.

Under medeltiden var kungsgården Billesholms betydande. Den uppfördes 1571 av den danske adelsmannen Jens Bille. Gården kom senare att ägas av svenska kronan. Den revs på 1800-talet och kvar idag finns en källare och en ruin av gråstensmurar. Muren har täckts med en cementplatta.

Folkets park

Vid sekelskiftet 1900 uppfördes folkets hus och folkets park i Billesholm. Folkparkområdet inköptes 1898 av Billesholms Arbetares Fastighetsförening. Folkets hus uppfördes 1900 och var till en början en dansbana. Huset byggdes till i olika omgångar. Runt omkring anlades en parkanläggning med gångar och planteringar. I området uppfördes även vaktmästarbostad, skjutbana och utescen under 1900-talets två första decennier. År 1911 byggdes en stor sexkantig danspaviljong med lanternin och spröjsade fönsterglas. Folkparken fortsatte att utvecklas och fick på 50-talet en serveringsterrass med tak intill danspaviljongen. I parken finns idag en minnessten över den förening som bildades 1898 samt en staty över den socialdemokratiske ledaren Per Albin Hansson. Det är en väl bevarad och sammanhållen miljö som från sekelskiftet 1900 varit en rekreations- och nöjespark för den växande arbetarklass som följde industrialiseringen. (Se vidare ”Folkets park” under ”Folkrörelsernas landskap”)

Järnvägen

Järnvägslinjen mellan Billesholm och Bjuv öppnades för trafik år 1875. En stationsbyggnad uppfördes på industriområdet. År 1876 öppnade linjen Ängelholm-Landskrona och Billesholm fick ännu en stationsbyggnad, Billesholms Grufva, i gult och rött tegel. Tio år senare kunde man även åka tåg mellan Billesholm och Malmö. Sträckan till Landskrona lades ner 1960 och en del omvandlades till bilväg.

Brukskyrka

Billesholms brukskyrka ligger vid den branta kyrkbacken och uppfördes av Höganäs-Billesholms AB med Martin Cronsiö som arkitekt. Det är Sveriges första kyrka där kyrkorum och församlingslokaler inryms i samma byggnad. Den fristående klockstapeln byggdes 1928. Kyrkbacken är ett gott exempel på Höganäsbolagets höga ambitioner att skapa goda bostadsmiljöer för sina arbetare. Här förlades en villabebyggelse, även den ritad av Cronsiö. Disponentvillan ligger på en parkterrass med utsikt över nejden.

Motiv för bevarande

Billesholm är ett typiskt brukssamhälle, vilket fortfarande byggnader och gatusträckningar vittnar om. Den utpräglade bruksmiljön har ett högt historiskt värde. Folkparken i Billesholm är en välbevarad folkrörelsemiljö. Den är en viktig del av den bruksmiljö som samhället utgörs av. Brukskyrkan och kyrkbacken är andra värdefulla miljöer i Billesholm. I området ingår även ruinen efter kungsgården som visar på Billesholms långa kontinuitet.                

Folkets park

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss