Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Källstorp-Lönnstorp-Munkagårda

Området visar ett odlingslandskap som är starkt präglat av 1800-talets skiftesreformer. Den välbevarade bebyggelsen visar gårdarnas anläggningar, den skiftade byn och det mindre stationssamhället.

Källstorp

Plattgårdar

I området finns flera större gårdar som präglat det omgivande landskapet. Källstorps gård är en av de största gårdarna i socknen. I samband med att Källstorps gård grundades lades Karatofta by ned. Gården består av huvudbyggnad, stall, mindre bostadshus och andra ekonomibyggnader från senare delen av 1800-talet.

Lönnstorps gård har en välbevarad huvudbyggnad från 1800-talets senare del och det finns en intressant portlänga. Den är ursprungligen uppförd som entrébyggnad till en jordbruksutställning 1893 och är flyttad till platsen. Vid båda gårdarna finns transformatorstationer från 1900-talets början, uppförda i mörkt rött tegel.

Munkagårda by, som en gång tillhört Herrevadskloster, skiftades 1824 finns flera äldre hus från 1800-tal i röd locklistpanel eller med putsade fasader. I övrigt är husen från 1900-talet.

Järnvägsmiljö

Källstorps järnvägsstation uppfördes i samband med anläggandet av linjen Malmö-Billesholm 1886. Kring stationen uppfördes ett antal byggnader i tegel och puts vid sekelskiftet 1900 samt en transformatorstation. Intill finns även byggnader från 1950-talet. Tidigare fanns här både tegelbruk och bränneri.

Motiv för bevarande

Området visar ett odlingslandskap som är starkt präglad av 1800-talets skiftesreformer. Den välbevarade bebyggelsen visar gårdarnas anläggningar, den skiftade byn och det mindre stationssamhället.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss