Kulturmiljöprogram: Viken

Viken

Viken är beläget vid kusten någon mil söder om Höganäs. Det är en samhällsbildning av hög ålder och omnämns i Lunds stifts ”landebog” från cirka 1570, i vilken det sägs omfatta ett 40-tal gårdar, en för sin tid ansenlig bebyggelse. 

I äldre tid kombinerades fisket ofta med jordbruk och boskapsskötsel, varför Viken har karaktär av både fiskeläge och bondby.
 
Under senare delen av 1800-talet fick sjöfart och skeppsbyggeri en betydande roll för Vikens utveckling, vilket avspeglas i byggnadsbeståndet i form av de många stora kaptensgårdarna. På 1820-talet utbröts Viken från Väsby socken och bildade en egen socken. Ett äldre kapell vid kyrkogården revs och den vitkalkade kyrkan i samhällets nordöstra del byggdes. Till kyrkomiljö hör även prästgården, inhyst i en före detta kaptensgård. Tillsammans med holländarekvarnen från 1838 bildar kyrkan sjö- och landmärke i den för övrigt tämligen låga bebyggelsen. Gatunätet är oregelbundet och ålderdomligt med slingrande gator och små trånga gränder. 
  
Vid hamnen och stranden är de öppna torkplatserna bevarade. Den äldre bebyggelsen härrör till övervägande del från 1800-talet och har en väl bibehållen prägel med längor i tegel och korsvirke, ett flertal brädfodrade. Många hus är placerade i gatulinjen med trädgården liggande i skydd bakom. I norra kanten av Vikens fiskeläge finns lämningar efter en mindre skans från 1700-talet, som ingått i försvarssystemet längs Öresundskusten. 
  
Viken blev vid sekelskiftet, liksom många andra orter i Kullabygden, en omtyckt badort. Flera hotell- och pensionatsrörelser växte upp och många ortsbor hyrde ut delar av sina hus till sommargäster. Utpräglad badortsbebyggelse uppfördes dock aldrig i någon större omfattning. Sommaruthyrning äger fortfarande rum. Däremot vittnar de många badhytterna vid norra stranden om Vikens betydelse som rekreationsort. Strand området väster om Viken utgör en rest av den gamla allmänningen "Kulle fälad" men betas numera inte alls. 

Motiv för bevarande

Viken tillhör länets bäst bevarade kustsamhällen där såväl fiske som sjöfart, varvsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel spelat en avgörande roll för ortens gestaltning och bebyggelsens prägel. Betydelsefulla komponenter i miljön är gatunätet, bebyggelsestrukturen, kyrkan, kvarnen, merparten av de äldre, enskilda husen och hamnområdet. Skansarna är viktiga dokument över Skåne som gränsprovins.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss