Naturreservat

I Skåne finns närmare 350 naturreservat. Skåne har en varierande natur och stor artrikedom som många av reservaten visar på.

Du kan söka på alla Sveriges naturreservat under fliken besök och upptäck.

Sök reservat på sidan Besök och upptäck

Föreslagna reservat

Se förslag på nya reservat och förslag på ändringar i befintliga

Naturreservat per kommun

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Ingen information tillgänglig

Kontakt

Serviceinformation

Sök reservat