Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Skillinge-Össjö

De agrar- och arkitekturhistoriska intressena är väl företrädda inom området. Herrgårdarnas väl bibehållna bebyggelse har liksom det godspräglade landskapet ett stort bevarandevärde. Arbetarbostäder och torpstugor, många med välbevarad exteriör, ingår som betydelsefulla delar i herrgårdsmiljön.

Mellan Hallandsåsen och Rönne å, söder om Munka Ljungby samhälle utbreder sig ett kuperat landskap med vidsträckta fält. I öster övergår det i en småbruten terräng med stengärdesgårdar och skogsdungar. Fornlämningar i form av bland annat stensättningar och gravhögar vittnar om bosättning i trakten under förhistorisk tid. Bygden har i äldre tid helt dominerats av de båda sätesgårdarna Skillinge och Össjö.

Skillinge

Skillinge herrgård präglas av 1700-talet. Huvudbyggnaden med vitputsade fasader har drag av både rokoko och nyklassicism. Det uppfördes 1778-1780. Den intilliggande flygeln stammar från samma tid. Bland ekonomibyggnaderna, som ligger öster om huvudbyggnaden, märks ett två våningar högt magasin i gråsten och korsvirke från 1740-talet samt en kraftig gråstenslänga. Den terrasserade parken och avenboksanläggningen i stjärnform eller så kallad åttakant är omskriven av Carl von Linné. Alléer markerar uppfarterna.
Gamla landsvägen mellan Skillinge och Össjö kantas delvis av en hög allé.

Össjö

Össjö fick sin nuvarande huvudbyggnad 1814. Den putsade tvåvåningsbyggnaden med tydlig sengustaviansk karaktär uppfördes sedan en brand ödelagt den äldre herrgården. Två gråstensflyglar från 1765 respektive 1770 flankerar uppfarten. De försågs under tidigt 1800-tal med klassicerande portaler. Tillsammans bildar dessa tre byggnader en väl sammanhållen miljö. De äldre ekonomibyggnaderna domineras av ett U-format gråstenskomplex från 1880-talet. Förvaltarbostaden, en under 1930-talet uppförd villa, smälter väl in i miljön.

Össjö vitputsade kyrka präglas av en ombyggnad som gjordes under 1860-talet. Arbetarbostäder och torpstugor, många med välbevarad exteriör, ingår som betydelsefulla delar i herrgårdsmiljön. I Skälderhus kvarstår viss bebyggelse från tidigt 1900-tal. Det gamla stationshuset påminner om den numera nedlagda järnvägen Ängelholm-Klippan.

Motiv för bevarande

De agrar- och arkitekturhistoriska intressena är väl företrädda inom området. Herrgårdarnas väl bibehållna bebyggelse har liksom det godspräglade landskapet ett stort bevarandevärde.

Öppet jordbrukslandskap präglar området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss