Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Filkesboda-Kasseboda

Området ligger vid Filkesjön i norra delen av Kristianstads kommun i ett variationsrikt odlingslandskap med betesmarker, små åkerlotter och stenmurar. Området är ett traditionellt skogslandskap och den öppna marken är koncentrerad kring bebyggelsen. Den agrara bebyggelsen är gles och består av ensamgårdar. Kasseboda gård har ett äldre byggnadsbestånd där både boningshus och ekonomilängor uppfördes omkring 1830. De övriga gårdarna uppfördes mellan 1860-talet och 1930-talet. Flera av dessa har storbondekaraktär. Det traditionella byggandsskicket med knuttimring, skiftesverk eller gråsten är återkommande i samtliga byggnader, med undantag för boningshuset till en av gårdarna i Filkesboda.

Motiv för bevarande

Miljöerna i Filkesboda och Kasseboda representerar äldre ensamgårdar i ett småbrutet kulturlandskap, representativt för Skånes skogsbygd. Byggnaderna är uppförda i traditionell stil och utgör viktiga inslag tillsammans med ägoindelning, markslag och stengärdsgårdar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss