Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Smedeboda

Smedeboda

Smedeboda ligger sydväst om Tyringe i ett större bokskogsdominerat landskap med flera grusåsar som löper i nord-sydlig riktning. Jordbrukslandskapet är omväxlande och småskaligt och ligger insprängt i bokskogspartier. Gården Lilla Tockarp är en välbevarad trelängad gård med ålderdomlig prägel med ekonomibyggnaderna delvis i skiftesverk.

Motiv för bevarande

Området visar på en skoglig kontinuitet och ett småskaligt och välbevarat odlingslandskap. Gårdsbebyggelsen är representativ och visar äldre byggnadstradition.

Gårdar i Smedeboda

Hitta hit

Smedeboda ligger sydväst om Tyringe och öster om  V Torup

Se området i webbgis: Smedeboda Länk till annan webbplats.

Kontakt