Kulturmiljöprogram: Kalhult-Kulhult

Kalhult och Kulhult ligger några kilometer öster om Osby. Kring byarna finns ett stort och sammanhängande område med välbevarat äldre odlingslandskap. Detta är svagt kuperat och öppet samt omgivet av skogsmark med ett stort inslag av lövskog närmast odlingsmarken. Flera av gårdarna är välbevarade med för trakten typiskt utseende och läge. Boningshusen i två våningar är vanligen klädda med rödmålad panel. Östra Kalhult har en väl samlad bykaraktär med två gårdar i ursprungligt läge. Ett par av gårdarna i Östra Kulhult har ekonomibyggnader uppförda i skiftesverk. I Västra Kalhult finns en mycket välbevarad fägata och magnifika stenmurar med flera gamla fruktträd intill. Betesmarkerna innehåller arter som slåttergubbe, svinrot och ängsvädd. Skolan från cirka 1870-talet ligger placerad utmed genomfartsvägen på gränsen mot Västra Kulhult.

Motiv för bevarande

Området visar välbevarade byggnader och odlingslandskap med lång kontinuitet. Flera inslag som hävdade betesmarker och stenmurar förstärker det ålderdomliga intrycket. Både det odlings- och byggnadshistoriska värdet är högt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss