Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Sporrakulla

Miljön har bibehållit karaktären av 1700- och 1800-talets gårdsanläggning och kulturlandskap i den skånska skogsbygden. Såväl byggnaderna som kulturlandskapet är av betydelse för miljön. Runt gården utbreder sig ett lövängslandskap med hamlade träd och stengärdesgårdar.

Sporrakulla, byggnadsminne

Sporrakullagården ligger i de skogsrika trakterna nordost om Sibbhult. Runt gården utbreder sig ett lövängslandskap med hamlade träd och stengärdesgårdar. Jorden är stenbunden och inte lämpad för odling i större skala varför boskapsskötsel med slåtter och lövtäkt varit av stor betydelse. Fägatan, som leder ut från gården till markerna i öster, kompletterar det ålderdomliga landskapet. I området finns det lämningar efter tjärframställning. Gården, belägen på västra sluttningen av en höjdrygg består av två bostadshus och en trelängad ekonomibyggnad. De ligger kring en gräsbevuxen gårdsplan. Boningshuset är byggt i knuttimring. Det kan troligen dateras till 1700-talets första hälft. Gården är skyddad som byggnadsminne.

Strax öster om boningshuset ligger arrendatorbostaden, byggd i skiftesverk kring mitten av 1800-talet och försedd med brädfodring. Ekonomilängorna anses härröra från senare delen av 1700-tlaet och är byggda i skiftesverk. Samtliga tak är täckta med spån. Sporrakulla ägs av Skogsällskapet Fastighet AB (sedan 2001) och gårdsmiljön sköts av Glimåkra hembygdsförening. Gården används för museal verksamhet. I Kullaskogen norr om gården finns tjärdalar och kolbottnar som visar den stora betydelse dessa binäringar har haft för invånarna i skogsbygden. Området är skyddat som naturreservat sedan 2010.

Motiv för bevarande

Miljön har bibehållit karaktären av 1700- och 1800-talets gårdsanläggning och kulturlandskap i den skånska skogsbygden. Såväl byggnaderna som kulturlandskapet är av betydelse för miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss