Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Fru Alstad

Fru Alstad kyrka

Fru Alstads kyrka dominerar området och byn. Kyrkobyggnaden har synnerligen stor betydelse ur kyrko- och historisk synpunkt. Den är även av vikt för landskapsbilden. Byn utgör en väl samlad miljö.

Landskapet i den sydvästra delen av Skåne präglas är av de många och tätt liggande kyrkorna. Detta skånska slättlandskap var tidigt en rik jordbruksbygd och befolkningsmängden stor vid medeltidens kyrkobyggande. Fru Alstads by, belägen i backlandskapet i kommunens norra del, domineras av kyrkan som har ett accentuerat höjdläge och är väl synlig i det öppna odlingslandskapet. 
  
Kyrkan avviker från den skånska slättens kyrkoarkitektur med rötter i tidig medeltida romansk stil. Fru Alstads kyrka är uppförd under 1400-talet och ger genom sin markanta gotiska prägel och sitt landskapsdominerande läge ett påkostat och närmast katedralliknande intryck. Troligen har en romans kyrka tidigare legat på platsen.

Medeltida Mariakult

Sockennamnet Fru Alstad erinrar om byns betydelse som en central för Mariakulten under medeltiden. Den äldre benämningen Vår Frus (jungfru Maria) kyrka i Alstad har efter hand förkortats till Fru Alstad. I ett tidigare skede hette byn Ö Alstad. Källan väster om kyrkan ansågs helig och nyttjades som offerkälla. 
  
Bybebyggelsen omfattar idag enbart några gårdar och gatuhus. Enskiftet 1806 medförde utflyttning av många gårdar. Den kvarvarande bebyggelsen samlad nära bygatan ger ett ålderdomligt intryck. Framförallt utgör de tätt sammanliggande gatuhusen söder om kyrkan ett viktigt inslag i bymiljö.

Motiv för bevarande

Fru Alstads kyrka dominerar området och byn. Kyrkobyggnaden har synnerligen stor betydelse ur kyrko- och historisk synpunkt. Den är även av vikt för landskapsbilden. Byn utgör en väl samlad miljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt