Kulturmiljöprogram: Lackalänga, södra delen

Området mellan Lund och Kävlinge är en utpräglad jordbruksbygd. På en svagt markerad höjdrygg söder om Lackalänga avtecknar sig flera gravhögar.

En av dessa rymmer en gånggrift och kan därmed dateras till yngre stenålder. De övriga högarna kan genom form och storlek hänföras till bronsåldern. Områdets spridda gårdsbebyggelse och det rätlinjiga vägnätet är karaktäristiskt för det skånska landskapet som uppstod i samband med skiftesreformerna under tidigt 1800-tal. De större gårdarnas uppfarter markeras av trädrader eller alléer.

Motiv för bevarande

Miljön är representativ för den landskapstyp som var attraktiv för de förhistoriska åkerbrukskulturerna. Stordrift och jordbruksreformer inverkan på landskapet exemplifieras med stora samlade åkermarker, rätvinkliga vägsträckningar, trädrader och alléer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss