Kulturmiljöprogram: Bellinga

Bellinga slott

Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av betydelse för miljön är det rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön.

Omgivet av bokskog ligger Bellinga på en höjd vid Ellestadssjöns sydvästra sida. Slottsbyggnaden uppfördes under 1860-talet som ersättning för en tidigare arrendegård under Sövdeborg, Bellingaröd. Den är byggd efter den engelske arkitekten Edw M Barrys ritningar, vilka omarbetats av dansken H Sibbern. 

Slottets gula putsade fasad präglas av stram italiensk-påverkad renässans. I slottsbyggnadens närmiljö ingår stall och bostadshus, byggda i rött tegel under senare delen av 1800-talet. Från slottsbyggnaden och parken har man fri utsikt över Ellestadssjön, något som varit avgörande vid slottets placering.

Motiv för bevarande

Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av betydelse för miljön är det rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss