Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Äspinge

Cirka 500 meter väster om Äspinge kyrkby reser sig en höjdplatå. Den skogsklädda kullen rymmer ett gravfält från järnåldern med kvadratiska och runda stensättningar samt en domarring. Samlade fornlämningsområden av sådant slag som detta förekommer endast i mindre omfattning, företrädesvis inom mellan- och skogsbygden.

Äspinge kyrka är medeltida, men byggdes om på 1860-talet. Vid laga skifte flyttades de flesta gårdarna ut från bykärnan. Nuvarande bebyggelsen består av några gårdar, gathus och ett mindre spannmålsmagasin och är lokaliserad till den gamla landsvägen.

Nordväst om byn anlades järnvägen mellan Hörby och Kristianstad och en station öppnade 1886. Järnvägen erbjöd nya möjligheter och ett bränneri uppfördes intill spåret 1895. Något samhälle uppstod däremot aldrig kring denna landsbygdsstation. Järnvägstrafiken upphörde på 1960-talet och även bränneriet är nedlagt sedan 1970. En transformatorstation från 1950-talet vittnar om bygdens förhållandevis sena elektrifiering.

Motiv för bevarande

Fornlämningsområdet har ett karaktäristiskt, accentuerat läge i ett för Mellanskåne typiskt småbrutet odlingslandskap. Det visar på en bebyggelsekontinuitet sedan järnålder. Höjdplatån är även väsentlig för landskapsbilden. Framväxten av det moderna samhället kan skönjas i de utskiftade gårdarna, den utvidgade kyrkan, järnvägen, bränneriet och transformatorstationen. Häri kan man utläsa jordbrukets rationalisering under 1800-talet, befolkningsökning, nya kommunikationer, industrialisering och så småningom elektrifiering. Allt viktiga beståndsdelar i de senaste 200 årens historia.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss