Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljöprogram: Lönsboda

Bebyggelse i Lönsboda centrum

År 1901 öppnades SOEJ, Sölvesborg-Olofström-Elmhults järnväg och i Osby kommun uppfördes stationer i Hökön, Kärraboda, Duvhult, Lönsboda, Gylsboda och Esseboda.

Bebyggelsen i Lönsboda var tidigare i huvudsak koncentrerad till området kring kyrkan från 1790, där också en äldre skola från 1840-talet är belägen. I slutet av 1880-talet ersattes den äldre skolan med ett nytt skolhus, det första av flera byggnader som kom att bli Örkenedsskolan. Anläggningen utökades 1968 och 1972 stod en ny idrotts- och simhall färdig. Med järnvägen och den efter mönsterritningar uppförda stationen försköts tyngdpunkten mot norr.

Bebyggelse etablerades både öster och väster om stationen där bostadsbebyggelsen blandades med handel, smedja, skrädderi, bageri och andra serviceinrättningar. Området norr om järnvägsstationen fick karaktären av industriområde. Flertalet korgfabriker anlades, varav den 1914 uppförda Lönsboda korgfabrik finns kvar idag. Bostadshusen från sekelskiftet 1900 uppfördes främst i trä med glasverandor och snickeridetaljer. Dagens friliggande villabebyggelsen, som Lönsboda till stor del präglas av, påminner om dåtidens stationssamhälle.

Lönsbodas baptistkyrka uppfördes 1912-1913 som ekumenisk förening med övertogs av baptisterna runt 1920. Den panelklädda byggnaden i ett och ett halvplan är typisk för tidens mindre kyrkobyggnader.

I ortens södra del ligger Folkets hus och park, Granada. Föreningen bildades 1933 och köpte då in den privata utedansbanan Ekedal. Den gamla anläggningen revs och den nya Folkets park anlades. En ny dansbana, en fyrkantig byggnad med bågformat tak, uppfördes 1936. I slutet av 1960-talet kompletterades den med utomhusscen och korvkiosk. Entrén, idag ommålad, uppfördes i början av 1970-talet.

Motiv för bevarande

Lönsboda är ett tydligt exempel på hur etableringen av järnvägs- och stationssamhällen i början av 1900-talet hade stor betydelse för nykolonisationen av samhällen i skogsbygden och för den fortsatta bebyggelse- och serviceutvecklingen i området. Samhället är välbevarat och har tydliga kopplingar till industrihistoria och folkrörelser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss