Kulturmiljöprogram: Mala

Mala gravfält

Järnåldersgravfältet Mala stenar ligger på en ekbevuxen höjd i det småkuperade landskapet mellan Vankiva och Norra Åkarp. På gravfältet finns drygt 50 anläggningar i form av skeppssättningar, resta stenar och stensättningar. Genom området löper dessutom ett system av hålvägar. Fornlämningsrikedomen pekar på en omfattande bosättning med åkerbruk under yngre järnålder. Förutom det rent arkeologiska värdet har området även intresse ur landskapsbildssynpunkt.

Motiv för bevarande

Mala stenar är ett bra exempel på järnålderns gravfält genom variationen på fornlämningar och läget i landskapet. Både gravfältet och hålvägarna är representativa fornlämningar för mellersta Skåne.

En gård i Mala

Hitta hit

Norr om Hässleholm, vik av från väg 117 strax efter Vankiva.

Se området i webbgis: Mala Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss