Kulturmiljöprogram: Stora Hammar

Stora Hammars kyrka

Stora Hammars medeltida kyrka visar en lång byggnadsutveckling för att kunna anpassa sig till det olika behov som har uppstått. Miljön ingår i ett större område, som allt sedan förhistorisk tid varit präglat av agrara metoder. Av kulturhistoriskt värde är inte bara Stora Hammars kyrka utan också möllan och dagens bybildning är av intresse.

Stora Hammar ligger i den utpräglade slättbygden innanför Höllviken. Vid Höllviksnäs i väster möter de vidsträckta fälten ett i sen tid planterat skogsområde. Gamla kyrkan i Stora Hammar ligger öppet och är väl synlig i landskapet. Stora Hammars kyrka är en av få kvarvarande medeltida kyrkor i trakten. Kyrkobyggnaden, som idag till stor del bevarar sin medeltida prägel, är troligen uppförd under 1100-talet. Under sen medeltid tillbyggdes strävpelaren mot söder och koret fick sin nuvarande raka avslutning. Tornet erhöll sina särpräglade svängda gavlar med barockkaraktär under 1600-talet. Kyrkan övergavs i samband med att den nya sockenkyrkan uppfördes i Höllviksnäs, men började åter användas 1929. Stora Hammars nya kyrka är Skånes yngsta nyrenässanskyrka och färdigställdes 1902.

Skiftet och de förbättrade jordbruksmetoderna under 1800-talet medförde överlag att socknarna, vilka under tidigt 1800-tal hade en intensiv befolkningsökning och därför behövde större kyrkor, blev bärkraftiga nog att uppföra större kyrkobyggnader. De medeltida kyrkorna revs eller ombyggdes radikalt. Byns gårdar och hus ligger samlade några hundra meter norr om kyrkplatsen. Bland dess märks några kringbyggda storgårdar och ett vitputsat halmtäckt hus, som tidigare ska ha utgjort dragontorp. Den nuvarande bybilden med kyrka och bebyggelse åtskild är av gammal hävd. Skifteskartan från 1817 visar en liknande bybild som dagens. Då var dock byn större och omfattade ett 15-tal gårdar.

Två mindre vägar väster om byn kantas av husmanshus från senare delen av 1800-talet. De små putsade längorna är uppförda av byns hantverkare. En av vägarna leder till Stora Hammars mölla, som utgör en värdefull accent i det flacka landskapet. Till kvarnen hör en äldre mjölnarbostad, en vitputsad länga med tjärpapptak.

Motiv för bevarande

Stora Hammars medeltida kyrka visar en lång byggnads utveckling för att kunna anpassa sig till det olika behov som har uppstått. Miljön ingår i ett större område, som allt sedan förhistorisk tid varit präglat av agrara metoder. Av kultur historiskt värde så är det inte bara Stora Hammars kyrka utan också möllan och dagens bybildning som är av intresse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss