Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kulturmiljöprogram: Dalköpinge-Gislöv-Gylle

Området åskådliggörs genom stenkammargravar, gravhögar, medeltidskyrkor, bybildningar, skifteslandskap. En utveckling från stenålder till nutid.

Gislövs kyrka

Odlingsbygd med stenkammargravar

Området utgör en del av den sydskånska slättbygden. Vidsträckta åkerfält, agrart präglad bebyggelse samlad i byar eller som ensamliggande gårdar  och en mångfald av pilerader betonar karaktären av skånsk jordbruksbygd. Gislövsån genomflyter området i dess södra del. Trakten har varit av betydelse alltsedan förhistorisk tid. Uppodling av de kalkrika jordarna företogs redan under stenålder, vilket stenkammargravarna vittnar om. De är belägna i områdets sydvästra del och består av en långdös, Jättegraven, samt två runddösar, den ena benämnd Karlingedösen.

Gravhögar

Bronsålderns många gravhögar avspeglar ett fortsatt nyttjande av markerna. Högarna är samlade i stråk på höjdryggen vid Kulladal och Gyllegård. Samtliga fornlämningar utgör dominerande inslag i landskapsbilden och har vid anläggandet medvetet givits ett högt läge  väl synliga även på håll.

Ortnamn i Skåne med ändelsen -köpinge, som Dalköpinge, Kyrkoköpinge, antyder att dessa orter under vikingatid/tidig medeltid kan ha fungerat som handelsplatser. Generellt kan sägas att de skånska -köpingeorterna är belägna några kilometer in från kusten, vid vattendrag som i äldre tid var segelbara.

Kyrkor och bybebyggelse

Sockenkyrkorna inom området är av medeltida ursprung. Bäst bevarade är de i Gislöv och Dalköpinge medan Gylle kyrka under 1800-talet försågs med nytt långhus. Bykärnorna har genom skiftet under tidigt 1800-tal förlorat en del av det ursprungliga gårdsbeståndet. De kvarliggande gårdarna bevarar karaktären av 1800-tal och har även i många fall behållit den gamla slutna gårdsformen. Välbevarad ter sig även prästgården i Gylle, en vitputsad länga från 1840-talet. Gatehusbebyggelsen, i tegel och korsvirke, är speciellt framträdande i Gylle samt till vissa delar även i Gislöv. I den senare byn är allmänningen vid ån, de betade markerna och pileträden ett viktigt inslag i bymiljön.

Motiv för bevarande

Området åskådliggör genom de skilda objekten; stenkammargravar, gravhögar, medeltidskyrkor, bybildningar, skifteslandskap. En utveckling från förhistorisk tid till nutid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss