Nationalparker

I Skåne har vi tre nationalparker. Naturum (Visitor center) finns i eller i nära anslutning till alla tre.