Nationalparker

I Skåne har vi tre nationalparker. Naturum (Visitor center) finns i eller i nära anslutning till alla tre. Här kan du få kartor och tips på vandringar och sevärdheter i områdena.

Håll avstånd även i naturen

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser.