Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Ausås

Ausås prästsgård

Ausås prästgård, byggnadsminne

Ausås har bibehållit sin äldre prägel av radby och är ett gott exempel på skånsk kyrkby.

Ausås ligger cirka en mil söder om Ängelholm, mellan Strövelstorp och Spannarp. Det är en utpräglad jordbruksbygd. I början av 1800-talet skiftades byn och många gårdar flyttades ut. Ausås är en by som sträcker sig utmed vägen i öst-västlig riktning.

Kyrkan invigdes 1858 och ersatte en äldre kyrkobyggnad. Tornet har trappstegsgavlar med influenser från den medeltida kyrkoarkitekturen. Den äldre kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet och bestod av ett långhus med samma bredd, som det nuvarande tornet. Den gamla prästgården byggdes 1774 och ersatte då en äldre prästgård som förstördes vid en brand. Den nya gården kom att bestå av en boningslänga samt ekonomilängor. Den ekonomilängan inreddes under 1920-talet till församlingshem. Trädgården kring prästgården fick ringlande gångar, avenbokshäckar, frukträd och buxbomskantade rabatter. En allé av almar anlades 1882. Under 20-talet uppfördes den nya prästgården i en klassicistisk stil.

Kvarnen som har ett upphöjt läge i byn, på den så kallade möllebacken, är en så kallad skinnklockaremölla eller jordholländare, det vill säga en holländarekvarn utan omgång i sten. Den uppfördes under 1800-talets första hälft och var i drift fram till 1950. Kvarnen ersatte en äldre föregångare.

På 1880-talet byggdes ett missionshus i utkanten av Ausås by längsvägen mot Starby. Det är en 1,5 plansbyggnad med sadeltak som är klädd i ljus eternit. I huset finns en stor sal och tidigare även en läktare. År 1912 uppfördes en folkskola i byn. Byggnaden kom senare att användas som daghem.

Örjabäcken rinner vidare mot Strövelstorp och är ett populärt utflyktsmål och gångstråk i en för övrigt agrart präglad bygd.

Motiv för bevarande:

Ausås har bibehållit sin äldre prägel av radby och är ett gott exempel på skånsk kyrkby. Prästgården med de omkringliggande byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde. Av stor betydelse för det agrarhistoriska värdet är möllan med sin synliga placering i landskapet. Även missionshuset och skolan är viktiga inslag i bymiljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss