Kulturmiljöprogram: Löberöd

Löberöd ligger i en öppen jordbruksbygd, där de vidsträckta åkrarna och alléerna pekar på den till Löberöd knutna storgodsdriften.

Partier av ädellövskog inramar godsanläggningen. Den gulputsade huvudanläggningen präglas av den ombyggnad som påbörjades under 1790-talet då den äldre byggnaden från tidigt 1600-tal omskapades. Det brutna taket, det åttakantiga tornet liksom den trekantiga utbyggnaden på ena långsidan tillkom vid ombyggnaden. Vid den anlagda slottssjön ligger ett bostadshus som i stil och färgsättning ansluter till huvudbyggnaden.
  
Ladugården med kraftiga längor i tegel och gråsten byggdes omkring 1805 för att ersätta de äldre uthusen, belägna närmare mangårdsbyggnaden. Stora ekonomibyggnader flankerar även uppfarten från söder. Anläggningen omfattar även en mindre slottskyrka. I godsmiljön ingår även trädgård och park med ekotempel, statyer och orangeri samt några bostadshus tillkomna för godsets anställda i slutet av 1800-talet. Sydost om godset ligger Lönshults gård, som troligen är en avstyckning från Löberöd.

Motiv för bevarande

Kulturlandskapet kring Löberöd är helt präglat av den under 1800-talet framväxande storgodsdriften. Den samlade godsmiljön, den gårdsnära, öppna åkermarken, de stora brukningsenheterna och alléerna framstår som typiska och värdefulla inslag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss