Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kulturmiljöprogram: Oretorp-Dammhuset

I Vinne ås dalgång på Nävlingeåsen finns ett omväxlande och småskaligt kulturlandskap som markant bryter av den annars skogsklädda nordsluttningen.

Kring bäckravinen till Vinne å och ett biflöde strax norr om Nävlinge finns äldre ädellövskog. I östra delen finns skogsbeten i lövskog. Landskapets speciella förutsättningar och människans arbete har gett ådalen dess prägel där vattendraget har varit viktigt som kraftkälla. Här finns flera gårdsmiljöer, som Norregård och Nygård, med ekonomibyggnader i sten och korsvirke

Oretorp

Oretorp säteri är uppbyggt enligt typmönster med mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader skilda åt. Idag kvarstår endast mindre delar av boningshusen medan de tre ekonomilängorna i gråsten är välbevarade. Till anläggningen hör även en stensatt gårdsplan med gödselgrav i mitten. I närliggande betesmark finns en källare från 1817. Stora äppelodlingar hör till gården och vägen fram till gården kantas av alléer.

Dammhuset

Dammhusets boningslänga är uppfört i tegel och korsvirke där den äldsta delen troligen är från mitten av 1700-talet. Även rödmålade ekonomilängorna är av tidigt datum. Under början av 1800-talet beboddes gården av lantmätare P J Letth som genomförde laga skifte i området, något som kom att påverka hela landskapet.

Motiv för bevarande

Området visar ett omväxlande odlingslandskap där skogen och Vinne å varit av stor betydelse. Karaktäristiska gårdsmiljöer som Norregård, Nygård, Oretorp och Dammhuset visar alla traditionellt byggnadsskick.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss