Kulturmiljöprogram: Oretorp-Dammhuset

I Vinne ås dalgång på Nävlingeåsen finns ett omväxlande och småskaligt kulturlandskap som markant bryter av den annars skogsklädda nordsluttningen.

Kring bäckravinen till Vinne å och ett biflöde strax norr om Nävlinge finns äldre ädellövskog. I östra delen finns skogsbeten i lövskog. Landskapets speciella förutsättningar och människans arbete har gett ådalen dess prägel där vattendraget har varit viktigt som kraftkälla. Här finns flera gårdsmiljöer, som Norregård och Nygård, med ekonomibyggnader i sten och korsvirke

Oretorp

Oretorp säteri är uppbyggt enligt typmönster med mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader skilda åt. Idag kvarstår endast mindre delar av boningshusen medan de tre ekonomilängorna i gråsten är välbevarade. Till anläggningen hör även en stensatt gårdsplan med gödselgrav i mitten. I närliggande betesmark finns en källare från 1817. Stora äppelodlingar hör till gården och vägen fram till gården kantas av alléer.

Dammhuset

Dammhusets boningslänga är uppfört i tegel och korsvirke där den äldsta delen troligen är från mitten av 1700-talet. Även rödmålade ekonomilängorna är av tidigt datum. Under början av 1800-talet beboddes gården av lantmätare P J Letth som genomförde laga skifte i området, något som kom att påverka hela landskapet.

Motiv för bevarande

Området visar ett omväxlande odlingslandskap där skogen och Vinne å varit av stor betydelse. Karaktäristiska gårdsmiljöer som Norregård, Nygård, Oretorp och Dammhuset visar alla traditionellt byggnadsskick.

Hitta hit

Oretorp ligger strax väster om Vinslöv.

Se området i webbgis: Oretorp Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss