Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöprogram: Flädie

Flädie ligger mitt i ett landskap präglat av jordbruk, öster om Bjärred.

Flädie gamla kyrka byggdes på 1100-talet men revs 1886 då man ansåg att den var för liten och inte kunde rymma den växande befolkningsmängden, som berodde på industrialisering och förbättrad avkastning från jordbruket. Den nya kyrkan stod färdig 1888 och i murarna finns murrester från den medeltida kyrkan. Den rika tillgången på tegel hade säkert betydelse för kyrkans utformning. Efterfrågan på nya gravplatser speglas i utbyggnaden av kyrkogården 1932.


Järnvägslinjen Malmö-Billesholm (MBJ) öppnades 1886 och ett stationshus byggdes i Flädie 1885. Längs järnvägen anlades nya stationer kring vilka samhällen växte upp. Järnvägens tillkomst i Flädie bröt dock inte upp det gamla bebyggelsecentrumet förrän i början av 1910-talet. Järnvägen blev viktig för bettransporter från Flädie till Arlövs sockerbruk och i stationens närhet uppstod industriell verksamhet och administrativt och servicemässig bebyggelse. I anslutning till stationen byggdes en lantmannahandel men också en smedja och ett mejeri. Vid sidan om de större gårdarna uppfördes även ett antal gatuhus längs byvägarna.
I Flädies utkant finns en fyrlängad korsvirkesgård fortfarande ursprunglig plats efter enskiftet under 1800-talets första årtionden. Andra rester av odlingsmönster är att Flädie är ett exempel på by med särskild ängsvång, som inte följde det tresäde som gällde för andra vångar. Möllan i Flädie är idag den enda kvarvarande vindmöllan i Lomma kommun. Tidigare har här funnits sju vindmöllor. Möllan uppfördes 1848 och byggdes med tegelfot i två våningar. Under 1950-talet började den drivas med elektricitet men 1972 avvecklades verksamheten. 

Motiv för bevarande

Flädie speglar ett samhälles olika skeden i utvecklingen som kyrkby, bondby, stationssamhälle och centralort i en rik odlingsbygd. Möllan är ett tydligt exempel på de skånska möllornas senare utvecklingsskede.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss